Teknobond 400 P

Kartuşlu Ankraj Malzemesi

Teknobond 400 P Kartuşlu Ankraj Malzemesi

Ürün Tanımı

Epoksi akrilat polyester esaslı, çift bileşenli, tiksotropik, kartuşlu, hızlı kürlenen, ankraj epoksisi.


Kullanım Alanları

• Donatıların ve bağlantı rotlarının; betona, boşluklu veya dolu tuğla vb.lerine ankrajında ve tamirlerde.

• Metal filizi ekiminde,

• Prefabrik eleman ankrajlarında,

• Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarının sabitlenmesinde.

• Cıvata ve pimlerin ankrajlarında,

• Merkezi ısıtma ve havalandırma vb. boruların ve tesisatın montajında

• Her türlü yap malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.


Özellikleri ve Avantajları

• Çok çabuk sertleşir ve mekanik mukavemetini çok çabuk kazanır.

• Uygulaması kolaydı,rzamandan tasarruf sağlar.

• Macun kıvamındadır; sarkma yapmaz, baş üstü uygulamalarda rahatlıkla kullanılabliir.

• Donatıları korozyona karşı korur.

• Kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksektir.


Uygulama Talimatları

Yüzey Kalitesi: Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır.


Yüzey Hazırlığı: Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla, basınçlı hava tutma vb. yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalıdır.

Gereken çap ve derinlikteki deliği darbeli matkapla delin. Delik çapı ve derinliği kullanılacak ankraj elemanının boyutuna göre olmalıdır. Açılan delik, yuvarlak tel fırça ve basınçlı hava ile dip kısmından başlanarak temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yağ vb. yabancı madde kalmamalıdır. Kartuşun içindeki iki ayrı bileşen statik karıştırıcının ucundan karışmış halde çıkana kadar tetiğe basın. Deliğin dibinden başlayarak reçineyi içeri sıkarken kartuşu yavaşça dışarı çekin. İçeride hava boşluğu kalmamasına dikkat edin. Derin deliklerde uzatma ucu kullanılabilir. Ankraj elemanını döndürerek içeri sokun. Bir miktar reçine dışarı çıktıktan sonra, ankraj elamanı reçinenin jelleşme süresi içinde deliğe yerleştirilmelidir. Sertleşme süresince ankraj elemanı kesinlikle oynatılmamalı veya yüklenmemelidir. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Kürlenmiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır.


Uygulama Notları / Sınırlamalar

• Ankraj malzemesini boşluklu malzemelere tespit edebilmek için (tuğla veya bloklar) ankraj dübeli kullanınız. Tabancadan çıkan ilk karışımı kullanmayınız.

• Kapağı çevirerek açınız ve çıkarınız, statik karıştırıcı ucu takınız. Kartuş tabancasına yerleştirip uygulamaya başlayınız. Uygulamaya ara verildiğinde, tabancadaki basınç boşaltıldıktan sonra statik karıştırıcı uç kartuş üzerinde bırakılabilir.

• Reçine, statik karıştırıcıda sertleşmiş ise çalışmaya başlamadan önce yeni bir uç takılmalıdı.r Açılmış bir kartuşu saklarken statik karıştırıcıyı çevirerek çıkartınız, kartuş ağzını temiz ve kuru bir bezle temizleyerek ve kapağını kapatınız.

• Stiren içerir.

• Yanıcıdır.

• Solumak Sağlığa Zararlıdır. Cilt ve gözleri tahriş edebilir.

• Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

• Teneffüs etmeyiniz.Sadece iyi havalandırılan yerde kullanınız.

• Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ellere koruyucu krem sürülebili.r Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurmalıdır.

• Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertleşen epoksi harcı sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Dökümanlar

Teknik Döküman bulunamadı!


Etiketler: Tekno yapı kimyasalları, Teknobond 400 P Kartuşlu Ankraj Malzemesi