• Teknorep 520 Ex

Teknorep 520 Ex

Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Tamir Harcı

Teknorep 520 Ex Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Tamir Harcı

Ürün Tanımı

Hidrolik kireç esaslı, tarihi yapılar için tasarlanmıș, zararsız doğal mineral, lifler içeren, tiksotropik özellikli bir harçıdır. Çimento ve çözünür tuzlar (alkaliler, sülfatlar, klorlar ve nitratlar) içermez.


Kullanım Alanları

• Tarihi kâgir yapıların onarımı ya da güçlendirilmesinde,

• Kâgir kubbe ve tonozların tamir veya yeniden yapılmasında,

• Mevcut tarihi kâgir duvarlara temel olușturulmasında,

• Büyük boșlukların doldurulmasında kullanılır.

• Taș, tuğla ya da almașık duvarların kaybolan tașıma kapasitelerinin yeniden elde edilmesi amaçlı yapılan onarım ișleri,

• Onarım veya güçlendirme amaçlı yapılacak olan taș, tuğla ya da almașık eklentilerin teșkilinde.

• Duvar derzlerinde karbon çubukların yerleștirilmesinde kullanılan bir tamir harcıdır.


Özellikleri ve Avantajları

• Uygulaması kolaydır.

• Çimento içermez.

• Yapıșma dayanımı yüksektir.

• Mekanik dayanımları yüksektir.

• Çiçeklenme direnci yüksektir.

• Su buharı geçirimliliği yüksektir, nefes alabilir.

• Kolay ve hızlı uygulanabilir.

• Suda çözülebilir tuzlar içermez.

• Düșük kapiler su emme özelliğine sahiptir.


Uygulama Talimatları

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki zayıf parçalar çıkarılmalıdır. Yüzey Hazırlığı: Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi kalmamalıdır.


Karıștırma: Gereken su miktarı (16 kg'lık kraft torba için ~4,0 lt su) ölçek yardımıyla temiz bir karıștırma kovasına konulur ve üzerine TEKNOREP 520 Ex Onarım Harcı yavaș yavaș ilave edilerek 400-500 devirli bir karıștırıcı ile yaklașık 4 dakika kadar karıștırılır.


Hazırlanan harç, daha önce nemlendirilmiș yüzeye mala ile uygulanır. Uygulama birden fazla kat halinde yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman sertleștikten sonra, her bir katman en fazla 5 cm kalınlığında olacak șekilde uygulama yapılmalıdır. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki katman nemlendirilmelidir.


Șap ve beton benzeri uygulamalarda taze harç içerisine ağırlıkça % 30 – 35 oranında temiz yıkanmıș, 1 veya 2 numara mıcır ilave edilebilir.


Uygulama Notları / Sınırlamalar

• Dıș mekân uygulamalarında ilk 3 saat güneș yağmur ve dondan korunmalıdır.

• Reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon süreleri sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamlarda uzar.

• Soğuk ortamlarda sıcak karıșım suyu kullanılmalıdır.

• Sıcak ortamlarda ise buzlu karıșım suyu kullanılmalıdır.

• Ürünün uygulanması esnasında iș ve ișçi sağlığı kurallarına uygun iș elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.

• Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleșmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Dökümanlar

Teknik Döküman bulunamadı!


Etiketler: Teknorep 520 Ex Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Tamir Harcı