• Teknogunit Sıvı Beton Katkısı

Teknogunit Sıvı Beton Katkısı

Yaş ve kuru sistem püskürtme beton üretimi için tasarlanmış, priz hızlandırıcı sıvı beton katkısıdır.

Teknogunit Sıvı Beton Katkısı

Ürün Tanımı

Yaş ve kuru sistem püskürtme beton üretimi için tasarlanmış, priz hızlandırıcı sıvı beton katkısıdır. Beton karışım suyuna ilave edilerek kullanılabilir.


Kullanım Alanları

• Her türlü püskürtme işlerinde,

• Yüksek erken dayanımlı betonlarda,

• Tünel veya madenlerde yüzeylerin desteklenmesinde,

• Kaya ve şev stabilizasyonunda.


Özellikleri ve Avantajları

TEKNOGUNİT SIVl'nın hızlandırma etkisi, çimentonun tipine, dozajına ve yaşına, püskürtme beton ve yüzey sıcaklığına, tabaka kalınlığı ve püskürtme sürecine bağlıdır. Kuru püskürtme beton sisteminde TEKNOGUNİT SIVl'nın hızlandırıcı etkisi üzerinde, karışım suyu miktarı önemli bir etkendir. Aşağıdaki avantajlar Teknogunit SIVl'nın püskürtme betonda hızlandırıcı olarak ön plana çıkarmaktadır.

• Dökülme ve geri sıçrama (rebound), oranlarında önemli azalma sağlar.

• Kaya ve beton yüzeye püskürtme betonun yapışma özelliğini geliştirerek, baş üstü uygulamaları kolaylaştırır.

• Hafif sızıntı olan yerlerde daha iyi yapışma sağlar.

• Su geçirimsizliği arttırır.

• Klorür içermediğinden dolayı donatıya zarar vermez.


Uygulama Talimatları

Şap veya beton dökümü yapılacak yerde ortam ısısının +5 °C - +35 °C olduğu zaman tercih edilmelidir.


+5°C altındaki sıcaklıklarda; öğlen saatleri en uygun zamandır. Yüzeyin don, yağmur, çiğ ve kırağıdan korunması için önceden ilave tedbirler alınması gereklidir.


+35 °C üzerindeki sıcaklıklarda; sabah ve akşam serinlikleri en uygun zamandır. Beton, şap veya sıvanın hidratasyon ısısını düşürmek için kalıbı su ile ıslatmak, yüzeyi nemlendirmek, dinlendirilmiş çimento kullanmak gibi tedbirler alınmalıdır.


Beton içerisinde kullanılan agreganın en fazla dane çapı 8-16 mm arasında olmalıdır. Su/Bağlayıcı oranı= 0,48 civarında olmalı. Beton mukavemeti min. C 25 olmalı.

Doğru dozaj ön deneylerle tespit edilmelidir. Normalde bağlayıcı ağırlığının %3-%7 'si arasındadır. Belirlenen TEKNOGUNİT SIVI miktarı, yaş sistem püskürtme beton uygulamasında, dozaj pompa vasıtasıyla bir hortumdan betona eklenir. Karışım oranları, yaş sistem püskürtme beton için kalite ihtiyaçlarına ve uygulama metoduna bağlıdır. Priz süresi değişken çimento tiplerine göre, değişkenlik gösterebilmektedir.


Püskürtme beton ile daha kalın tabakalar uygulanmak istenirse, püskürtme beton katkısı kullanılacak beton karışımının sıcaklığının +15 °C'den az olmaması sağlanmalıdır. Daha düşük sıcaklıklar, priz hızlandırıcı katkının daha yüksek dozajda kullanılmasını gerektirir. Şiddetli su alan yerler önceden TEKNOPLUG ile tıkanmalıdır. TEKNOGUNİT SIVI kullanımı teknik olarak doğru dozlama, iletim ve spreyleme teknolojisi gerektirir.


Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Beton veya harç tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.


Uygulama Notları / Sınırlamalar

• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.

• Erken yüksek dayanım elde etmek için CEM I çimentosu, kullanılması tavsiye edilir.

• +5 °C 'altındaki düşük sıcaklıklarda beton dökümü söz konusu ise standartlarda önerilen önlemlerin alınması gerekir. Don etkisinden koruyucu tedbirler alınmalıdır.

• Ön deneme betonları dökülmesi tavsiye edilir.

• Püskürtme betonu bileşenleri içerisinde prizi geciktirecek unsurlar olmamalıdır. Çimento veya betonda uçucu kül, priz geciktirici katkı kullanılması püskürtme beton imalatının kalitesini olumsuz etkiler.

Teknik Dökümanlar

Teknik Döküman bulunamadı!


Etiketler: Tekno yapı kimyasalları, Teknogunit Sıvı Beton Katkısı